Category Archives: Tin tức

Quảng cáo Adwords – Cách Chọn Từ Khóa

Phần   Cách tiếp cận về Adwords(SEM) và SEO ở Việt Nam có thể được bổ sung thêm các ý kiến như sau: SEO/ SEM bản chất là chung 01 kênh hiển thị. SEM — Hiện nay được bổ sung thêm cả Google Shopping thì bản chất vẫn dựa trên Keywords (Từ khóa) — Chiến lược từ khóa quan […]